Engem Kincses Gyulának hívnak. Szellemi önfoglalkoztató közgondolkodóként megvásároltam a www.asztalfiok.hu címet, mondván, hogy én már inkább csak az asztalfióknak írok.

Az Asztalfiók tipikusan blognak készül. Szubjektív, reflektív, éppen ezért sarkosabb és lazább. A tanulmány jellegű, kiérleltebb írásaim továbbra is a www.kincsesgyula.hu címen olvashatók.

Fotóalbumaim itt érhetők el: https://gyulakincses.smugmug.com/ Nézzen be hozzám!2013. december 13., péntek

Az egészségügy egy reális jövőképe


A segítek sorozatból.
Azt mindenki a saját bőrén érzi, hogy az egészségügy a társadalom legalapvetőbb infrastrukturális eleme, amin valóban az életünk, nemcsak a jókedvünk múlik. Ráadásul az 1000 milliárdos közforrás és a több száz milliárdos magánforrás miatt az egészségügy gazdasági jelentősége is hatalmas, nem is beszélve az egészségiparban rejlő valós (és a kormányzat által csak jelszó szintjén kihasznált) piaci, ipari és turisztikai potenciálról.
Ennek ellenére az elmúlt (majdnem) négy év forradalmi/unortodox lendülete valójában érintetlenül hagyta ezt az alapvető fontosságú nagyrendszert. Szócska Miklós egy nőgyógyász megnyugtató mosolyával tartja fent a békét a folyamatos forráskivonás mellett, de ebben a kormányzati ciklusban érdemi, a rendszer működését átállító, a hatékonyságot, minőséget javító változás nem történt. A ciklus elején a Semmelweis terv még lágy kontúrokkal ugyan, de érdemi változásokat ígért, de ezek a kontúrok nem erősödtek, hanem szétmállottak az eltelt időben. A térségi ellátásszervezésről (TESZK) ma is csak annyit tudni, hogy mennyi a TESZK vezetők fizetése, de tevékenységük hatása nemcsak nem látható, de semmiben nem is érezhető. A ciklus „igazi” változása az az államosítás, a központosítás, a társadalombiztosítás állami egészségügyi rendszer felé sodrása. De könyörgök: ezek nem reformcélok, csak eszközök! Az államosítás lehet hatékony a szerkezetátalakításban, a működés, az ösztönzési rendszerek átalakításában, a betegirányításban, de ilyen az elmúlt négy évben nem történt. Így maradt az, hogy az elrontott közbeszerzésekkel és pályázati kiírásokkal bíbelődünk, és jobban értünk a gázárakhoz, mint bárki eddig a honi egészségpolitika történetében. De ennyi. Ettől nem lettek rövidebbek a várólisták, nem lett jobb sem a beteg, se az egészségügyi dolgozók közérzete, és főleg nem szűnik az elvándorlás fájó, már az alapműködést veszélyeztető hatása.
És a baj nagyobb: a kormányzati egészségpolitika halovány színére nincs reakció a „másik oldalról” se. Azaz az ellenzék még annyit se mond az egészségügyről, mint a jelenlegi kormányzat. Úgy tűnik, a politika szintjén párt- és oldal-semleges konszenzus van abban, hogy az egészségügy az a terület, ahol jó drágán lehet balhét venni, de a problémákat politikailag sikeresen megoldani semmiképpen nem lehet. Így akkor hagyjuk, hátha nem miránk dől. Pedig dőlni fog. A boldog emlékezetű Éger István a minap is elmondta, hogy Molnár Lajos reformja milyen szociális katasztrófát okozott volna – azaz nem kell reform, nem kell szabályok szerinti átlátható működés, betegjogok, csak több pénz –, de azt nem veszi észre, hogy most sodródunk a tényleges kettészakadás felé: egy munkaerőhiányos, szegényellátássá züllő ingyenes közellátás, plusz egy magánbiztosításra épülő rendszer az egykulcsos adó nyerteseinek.
Az egészségügyben annyit változik a „tudomány”, azaz annyit fejlődik a gyógyítás technológiája, és úgy változnak a megbetegedések is, hogy ezzel lépést tartani csak radikális átalakítások árán lehet. Különben felgyorsul az erózió, és jön a definitív kettészakadás. A kettészakadást pedig mindenképen el kell kerülni. Ehhez a magánt nem utálni, démonizálni kell, hanem a „köz” szolgálatába kell állítani. Hogyan? Fizetőképes politikai kereslet híján marad az, hogy pályán kívülről, az Asztalfióknak írom le, hogy mi lehet egy (nem „A”) megoldási irány.
Íme.

Alapvetések

Ma az egyik legnagyobb veszély a társadalom kettészakadása „normálisan” élő rendes emberekre, és gettósodott, sorsukra hagyott szegényekre, akik előtt becsukódik a társadalmi mobilitás, a kilábalás esélye. Az egészségügyben is komoly a veszélye a kettészakadásnak, hogy a folyamat végeredményeként lesz egy fokozatosan romló közellátás ami szegényellátássá züllik, és egy másik, fizetős, „rendes” egészségügy az egykulcsos adó nyerteseinek. Ez nemcsak igazságtalan, de durva hatással lesz a populációs szintű mutatókra: mert míg az átlag alatti jövedelműek nem jutnak – elfogadható időn belül – megfelelő, korszerű ellátáshoz a népbetegségek terén, addig a magas jövedelműek sem jutnak (Magyarországon) minden betegségben megfelelő ellátáshoz a kis esetszám és magas fajlagos költség miatt.
A fentiek mellett új, reális veszély, hogy a közellátásból történő munkaerő-elvándorlás miatt (külföld + belső piaci szféra), a jelenlegi tendenciák mellett érdemi fordulat – beavatkozás nélkül a közszolgáltatások a kellő tömegben, kapacitásban fenntarthatatlanok lesznek.
Ezért meg kell akadályozni a kettészakadást, ezért
-      egyrészt a magánforrásokat (legalább részben) a közellátásba kell csatornázni,
-      másrészt a magánszolgáltatásokat – erősebb kontroll mellett – be kell vonni a közellátásba.

A megoldás technikája

Az állam által fenntartott egészségügyi kapacitások politikailag elfogadható csökkentése (a másodlagos egészségügyi piac kialakítása) akkor lehetséges konfliktusmentesen és politikai­lag is értelmes időn belül, ha a díjtalanul (de erősen szabályozottan) igénybevehető közellátás alternatívájaként a beteg saját döntéseként elmehet ellenőrzött, erre szerződött magánszolgáltatókhoz, akik piaci áron kezelik őket, de a beteg a kezelés OEP árának 70%-át az OEP-től utólag visszaigényelheti.
A piaci körülmények között igénybe vehető ellátók lehetséges köre:
§  a szakmai –pénzügyi ellenőrzést vállaló, erre akkreditált magánszolgáltatók,
§  a közszolgáltatások számára le nem kötött kapacitásokat áruló közszolgáltatók,
§  a közszolgáltatások számára le nem kötött kapacitásokat a közszolgáltatótól bérlő és azt működtető vállalkozások.
Fontos, hogy közszolgáltató csak olyan kapacitását árulhatja piaci körülmények között, amelyek központi pénzhiány miatt szabadok, azaz a piaci igény miatt intézményi döntésként nem tehető fizetőssé a kapacitás egy része. Ennek feltétele, hogy az OEP a várólistás szolgáltatások esetében intézményszintű kontingálást végezzen, azaz mondja meg, hogy hány beavatkozást kezelést (csípőprotézist, szívműtétet, CT-t, sugárterápiát stb.) finanszíroz egy hónapban az adott osztályon, és az e feletti műtétszám lehet piaci alapú szolgáltatás. (Ez azért fontos, mert így nem intézményi döntés a tisztán közfinanszírozott esetszám, tehát az intézmény nem tolhatja el az ellátást piaci irányba.)

A javaslat előnyei

-        Politikailag korrekt, mert:
o   szolidáris, hiszen a magasabb jövedelműek változatlan hozzájárulás mellett így kisebb támogatást vesznek ki a közösből,
o   a beteg csak saját választása alapján fizet (ahol fizet), így megmarad az ingye­nes egészségügy lehetősége mindenki számára. (A betegek úgy fizetnek hozzá­járulást, hogy még örülnek is neki…)
-        Politikailag sikeres, mert:
o   rövidülnek a várólisták, csökken a közszolgáltatásokra nehezedő nyomás,
o   gyorsan, érdemi szakmai előkészítés nélkül megvalósítható, nem előfeltétele semmiféle csomag-meghatározás (fizetni azért a szolgáltatásért kell, amit nem az ellátási kötelezettséggel rendelkező közfinanszírozású szolgáltatónál veszünk igénybe),
o   megteremti a kiegészítő biztosítások piacát,
o   érdemben csökkenti a hálapénz szerepét.
-        Szakmailag sikeres, mert:
o   segít Magyarországon tartani az orvosokat,
o   innovációt és más ellátási kultúrát hoz a rendszerbe,
o   a magánszolgáltatókat behozza a szakmailag ellenőrzött körbe,
o   a magánforrások egy részével támogatja a közszolgáltatásokat.
-        Gazdaságilag sikeres, mert:
o   csökkenti a közszolgáltatásokra nehezedő nyomást:
§  a szolgáltatások egy részénél csak 70%-os kifizetés van, tehát csökken az OEP kiadás / ugyanabból a pénzből több szolgáltatást vásárolhat az egészségbiztosítás / jobban meg tudja fizetni a szolgáltatókat,
§  a magas önrész (ez várhatóan az OEP támogatási rész 100% körül lesz) csökkenti az ún. moral hazard kockázatát, azaz a kinyitás ellenére nem lesz érdemi kiáramlás-növekedés.
o   a Határon átnyúló ellátásról szóló direktíva ennek alapján több pénzt hoz a közellátásba: miután a külföldi beteg saját választása alapján veszi igénybe a magyar ellátást, tőle önrész és kiegészítő díj kérhető,
o   a magánszolgáltatások számlakötelessé tevése miatt növeli az állami bevételeket (a vásárlói érdek megteremtése a számlakérésben).

Ugye milyen egyszerű és logikus? Nem csoda, hogy egyik párt se meri megcsinálni.

2013. november 28., csütörtök

Még mindig a határon átnyúló ellátásról, de most a külföldön dolgozó MagyarokrólA határon átnyúló egészségügyi ellátás új szabályozásáról méltán keveset hallani, és ráadásul általában keverve a fogalmakat, ez egyes igénybevételi módokat, lehetőségeket. (Magáról a direktíváról, a várható hatások súlytalanságáról itt olvashat.)
Most a más EU tagállamban dolgozó/élő (azaz ott biztosított) magyar állampolgárok magyar biztosításának megszűnése kapcsán kerül elő ez a téma, holott – logikailag – ehhez ennek semmi köze. Pontosabban: a kint dolgozó magyarok élhetnek a direktíva adta lehetőségekkel, de helyzetüket, az itthoni biztosításuk érvénytelenítését nem a direktíva okozta.

Előzményként: Magyarországon nem állampolgári jogon jár az egészségügyi ellátás, hanem biztosítási alapon. Az ellátásra jogosultság – a törvény szerint – így is teljeskörű, mert Magyarországon kötelező társadalombiztosítás van, amiből – elvben – senki nem maradhat ki. De az Uniós tagság miatt a biztosítottsági kötelezettséget nem szűkítik le Magyarországra, hanem abban az uniós tagállamban kell biztosítottnak lenni, ahol élünk, és csak egyben…

Ebből vezetik le azt, hogy aki külföldön szerez jogviszonyt (biztosítottságot, jogosultságot), az ott biztosított, és így a magyar TB terhére nem jár neki ellátás. Ez eddig is így volt, tehát a most a parlament előtt fekvő „egészségügyi salátatörvény” nem új helyzetet teremt, csupán egy bejelentési kötelezettséget ír elő, ami könnyebbé teszi az ellenőrzést az OEP számára a logikailag is rossz felépítésű jogviszony-nyilvántartásban. (Azaz: a törvény önfeljelentési kötelezettséget ír elő.) Egyébként ez az ellenőrzés, a bejelentési kötelezettség kapcsolódik a lakcímhez, de nem a a magyarországi lakcím a feltétele a biztosítottságnak.

Ez akkor azt jelenti, hogy aki külföldön dolgozik, az ezután nem vehet igénybe ellátást Magyarországon?
Nem ezt jelenti, vagy legalábbis nem ilyen kategorikusan. (Mint az elején írtam: a magyar tb terhére nem vehet igénybe ellátást, de az EU rendeletek és a direktíva alapján – a biztosítás helye szerinti ország terhére – itthon is vehet igénybe ellátást.)

Külföldön biztosított magyar állampolgár ezentúl két módon vehet igénybe itthon ellátást:
-         az európai egészségbiztosítási kártyaival, vagy
-         a határon átnyúló ellátásról szóló EU direktíva alapján.
Az európai egészségbiztosítási kártyát (kint, a biztosítottság helyén) ki kell váltani, és azzal a hazalátogató magyar állampolgár a magyar biztosítottakkal azonos feltételek mellett jut hozzá a nem halasztható ellátáshoz. (A nem halasztható ellátás köre tágabb, mint a sürgősségi ellátás). Tehát: nem csak baleset, mentő tartozik ide, de ha itthon van, és itt lesz beteg (megfázik), vagy a krónikus betegségében olyan romlás következik be, aminél az ellátás halasztása jelentős fájdalommal vagy egészségkárosodás kockázatával jár. Egyszerű példával: ha tályog van a mandulán, akkor a mandulaműtét jár az EU kártya alapján, mert azt azonnal meg kell operálni, de ha „ki kellene venni azt a csúnya mandulát”, az nem jár, mert az halasztható.
Az ellátási csomag (mi jár?) és az igénybevételi rend azonos a magyar biztosítottakkal. Az, hogy a várólistán milyen sorba kell állni, itt fel se merül: sürgősségi (nem halasztható) estekben nincs várólista, csak a tervezhető ellátások esetében, azok meg nem járnak a kártya alapján.
Ez a fajta ellátás tehát nem adható, engedélyezhető, hanem JÁR, ha valóban nem halasztható az ellátás, és az illetőnek van EU egészségügyi kártyája. Ha valakinek nincs kártyája, az ellátás akkor is jár, de akkor ki kell fizetnie az ellátást, és a számlát a kinti biztosító majd visszatéríti. (A kártyás ingyenes ellátást is a kinti biztosítónak számlázzák le, csak ott nem a beteg fizet, hanem az OEP terheli át a kinti biztosítóra az ellátás költségét.)

A nem sürgős esetekben (tervezett, tervezhető ellátás) a határon átnyúló ellátásról szóló EU direktíva alapján is igénybe vehetnek itthon ellátást a más tagállamban élő magyarok. Elvben ez az ellátás is jár, de a tagállamok a drágább ellátásokat (kórház, egynapos sebészet, diagnosztika stb.) előzetes engedélyhez köthetik, és kötik is. (Azt, hogy mit kötnek előzetes engedélyhez, milyen egyéb korlátozásokat alkalmaznak, azt a tagállamok egyénileg szabályozzák.) Azt, hogy mi jár a biztosítottnak itt Magyarországon, azt a kinti ellátási csomag határozza meg, tehát nem az jár itthon, ami a többi magyar biztosítottnak, hanem az, ami a biztosítás helyén „kint” járna. Ugyanakkor az eljárásrendben már a magyar ellátórendszerhez kell illeszkedni: a várólistán nincs előzés, ki kell várni a magyar sort...
Ebben a rendszerben az ellátás itthoni költségét a biztosítottnak ki kell fizetnie, erről számlát kap, és ezt térítik neki vissza odakint, ha minden „rendben van”, azaz a kinti szabályoknak megfelelően vette igénybe itthon az ellátást.

Összegzésül: ha más EU tagállamban élünk, akkor tényleg elveszítjük az itthoni jogosultságunkat, de nyugodtan hazajöhetünk, mert az itthon fellépő, nem halasztható ellátást ingyen megkapjuk az EU egészségügyi kártya segítségével. Ha nem sürgős ellátást szeretnénk itthon igénybe venni, akkor a határon átnyúló ellátás szabályai szerint lehet próbálkoznunk, de az érdemi ellátások a legtöbb országban engedélykötelesek, és az ellátás költségét itthon előzetes engedély esetén is meg kell előlegeznünk.

2013. november 14., csütörtök

Hol késik az erdész, és egyáltalán: van-e dal?Ugye ismerik a régi viccet?
1944 november 23.    A szovjet csapatok a térségben visszaszorították a németeket, és ezzel elfoglalják a kiserdőt.
1944 november 25     Délután az erősítést kapott német egységek visszafoglalják a kiserdőt és kizavarják az oroszokat a kiserdőből.
1944 november 26.    A szovjet csapatok ellentámadásba lendülnek, de nagy az ellenállás: állóháború alakul ki…
1944 november 28.    Az oroszok végre kizavarják a németeket a kiserdőből.
1944 november 29.    A németek visszavágnak és újra kizavarják az oroszokat a kiserdőből.
1944 november 30.    Az oroszok totális támadással, nagy véráldozattal kizavarják a németeket a kiserdőből.
1944 december 1.      Hazajött az erdész, és mindenkit kizavart a kiserdőből.

Valahogy ez a vicc jutott eszembe a baloldal pozíciókereséses belharcai kapcsán. Hogy jöhetne már az erdész, de egyáltalán: van-e erdész, megszületett-e már?
A helyzet sajnos ennél is rosszabb. Mert nemcsak a erdészre várunk. Az ellenzéki új arcok, vezetők keresésekor valamikor 2010-ben Majtényi László nyugtatta szép szavával a népet: nyugi, „a dal megszüli énekesét.”

Hát ez az. Mert azért nincs erdész (énekes), mert nincs dal.
Az ellenzék nem tudja megfogalmazni magát, nincs története, világos alternatívát állító üzenet-rendszere, nincs felmutatható, érthető, világos jövőképe. Az „Ezt a kormányt le kell váltani” állítás igaz, de ebből csak a „Visszacsináljuk amit ezek elrontottak”-ra futja, abból meg lássuk be, nem kért az ország. Látni kell, hogy a 2010 előtti állapothoz való visszavágyás ma is gyengébb, mint a FIDESZ által ügyesen meglovagolt Kádár rendszer iránti nosztalgia (a szalon-nacionalista – horthysta szósszal való leöntés ne zavarjon meg senkit).
.

2010 óta mondom, írom: az unortodoxia ellentéte/alternatívája nem az ortodoxia. A FIDESZ új történetet mesél, és erre nem lehet a régi történetekktel válaszolni.
Így marad a kiserdőért vívott élethalál harc. Hogy ennél nagyobb legyen a tét, ahhoz új történet, majd abból új dal kell, és akkor majd lesz énekes is, aki majd rendet rak a kiserdőben.

2013. október 30., szerda

A határtalan-e a határon átnyúló ellátás új szabályozása?

2013. Október 25.-én lépett érvénybe a határon átnyúló ellátásról szóló direktíva. Ebben a bejegyzésben megpróbálok némi képet adni a szabályozás rendszeréről, a konkrét lehetőségekről és a várható hatásokról. Annyi tény, hogy a nap 26.-án is ugyanott és ugyanúgy kelt fel. És ebben nagy változás nem is várható.
Az Unió egyik igen fontos alapelve a személyek és a szolgáltatások szabad áramlása. Márpedig, ha a személy „áramlik”, akkor nem lehet neki előírni, hogy hol lehet beteg és hol nem, vagy nem elvárható, hogy betegség, hirtelen rázúdult baj, baleset esetén hagyja abba az áramlást, és hanyatt-homlok vitesse magát haza az otthonában járó ellátásért, ha nem akarja méregdrágán kifizetni ezt külföldön. Az alapelveknek a közszolgáltatásokban is érvényesülnie kell, és ha igaz ez az oktatásra, nyugdíjra, akkor miért ne lenne az egészségügyi szolgáltatásokra is?
A dolog persze nem ilyen egyszerű, és nem véletlenül maradt nemzeti hatáskörben az egészségügy az EU-ban. Az egységesítés (belátható időn belül) megoldhatatlan feladat. Eltérőek az „alaprendszerek” (állami egészségügy és TB rendszer), nem egységes a jogosultak köre, eltérő az ellátási csomag, és főleg konvertálhatatlanul eltérőek az elszámolási rendszerek, illetve a betegek által fizetendő díjak, önrészek.
Ugyanakkor a személyek szabad áramlásának problémája alapvető kikényszerítő erő volt, így az életszerű helyzetek zömének kezelésére a múlt század végére egy többelemes rendszer alakult ki:
-       a tartósan külföldön dolgozók/élők kint fizetnek adót/járulékot, és annak megfelelő ellátásban részesülnek,
-         a „turisták” (és az ideiglenesen hazalátogató tartósan külföldön dolgozók és kint adózók) az Európai Egészségbiztosítási Kártya segítségéivel vehetik igénybe a sürgősségi (nem halasztható) ellátásokat,
-         az Eu polgár a saját országában nem elérhető technológiák külföldi igénybevételét pedig EU-s rendelet) teszi lehetővé az E112-es nyomtatványon és szabályrendszerén keresztül.
Ez a szabályrendszer kezelte az ellátási „kényszereket”, a migrációból fakadó sürgős szükséget és a „honi” technológiai - ellátási hiányt. Mindez ugyanakkor nem oldotta meg a szolgáltatások szabad áramlásának kérdését, azt, hogy a betegek szabadon dönthessék el, hogy melyik tagállamban kívánják igénybe venni az ellátást.
Voltak, akik ebbe nem nyugodtak bele, és bírósághoz fordultak. Pár elhíresült ügy alapvető fordulatot hozott az ügyben. Az Európai Bíróság kimondta, hogy az orvosi ellátásra szorulók azon jogosultsága, hogy más tagállamba utazzanak a szükséges egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából, része a szolgáltatások szabad áramlásának, melyet – mint uniós alapelvet – a tagországok nem gátolhatnak meg. Ez a döntés jogalkotási kötelezettséget rótt az Unió illetékes szerveire. Ennek a munkának az eredménye a határon átnyúló ellátásról szóló direktíva. 

Ez a blog ismeret-átadó akar lenni, így nem untatom az esetleges olvasót azzal, hogy a direktíva milyen hányatott utat járt be. A lényeg: a Bizottság az Európai Bíróság döntései következményeként 2003-ban kezdte meg a munkát, és végül 2011. február 28.-án az ún. együttdöntési folyamatban a Magyar elnökség alatt hagyta jóvá véglegesen az Európai Unió miniszteri Tanácsa a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogokat tartalmazó, hányatott sorsú direktívát, és a tagállamok 2 és fél évet kaptak arra, hogy saját jogrendjüket ehhez igazítsák. Ez a határidő jár le 2013. október 28.-án.

A direktíva fő üzenetei:
-         A betegeknek joguk van más országban igénybe venni a számukra (a biztosítás helyén) járó ellátást, de ez a jog a hazai ellátórendszer fenntarthatósága, működőképessége érdekében korlátozható.
-         A korlátozás fő eszköze a nagyobb értékű ellátások igénybevételének előzetes engedélyhez kötése.
-         Az engedély ugyanakkor nem tagadható meg
o       ritka betegségek esetén,
o       ha a kezelés jobb esélyű, mint a biztosítás szerinti országban, illetve
o       ha az adott ellátás a beteg országában nem érhető el reális időn belül.
-         Az ellátás indokoltságát – azaz, hogy jár-e ez a betegnek, tehát a költség visszatéríthető-e – a küldő tagállam szabályai szerint kell elbírálni, az ellátás igénybevételénél viszont a fogadó országok szabályai az érvényesek.   
(A dolog így logikus: külföldön is ugyanaz és ugyanúgy jár, mint otthon, de külföldön be kell illeszkednem a kinti ellátás-rendbe, azaz a külföldi beteg nem élvezhet előnyt a hazai biztosított kárára).
-         A más tagállamban saját választás alapján igénybevett ellátás nem okozhat többletköltséget a saját ország biztosítójának, és a beteg nem „nyerészkedhet” a más országban igénybevett ellátáson.
-         A tagállamoknak létre kell hozniuk az ezeket a jogokat segítő, a betegek szabályozott mozgását támogató, a fogyasztóvédelmet biztosító intézmény­rendszert.
-         Sajátos jellegére tekintettel a szervátültetés céljából történő szervhez jutás és szerv-elosztás nem tartozik ezen irányelv hatálya alá.

Mit is tartalmaznak a hazai rendelkezések?
Merthogy a hazai rendelkezések a mérvadóak: a direktíva az direktíva és nem rendelet, csak irányelv, és ez „csak” jogalkotási kötelezettséget ró a tagállamokra, de önmagában nem végrehajtási jogszabály. Ezért a tagállami szabályozások azok, amik normatívak.
A rendeletek hatását célszerű két szinten vizsgálni:
·        Mit hoznak a rendelkezések nekünk, magyar állampolgároknak?
·        Mit hoznak a rendelkezések a magyar szolgáltatóknak…
Nekünk, Betegeknek a direktíva szabad mozgást, határtól független igénybevételt ígért, bizonyos korlátok mellett. Mára már bizonyos, hogy nekem lett igazam: a szabad mozgásból a korlátok a meghatározók. Leegyszerűsítve és eltúlozva: szabadon eldönthetem, hogy a számomra szükséges egészségügyi ellátást melyik tagállamban veszem igénybe, és azt a saját TB-m finanszírozza is, két meghagyással. 1, ha olcsó a kinti ellátás, akkor azzal nem foglalkozik az OEP (kicsire nem adunk) 2, ha meg drága, akkor azt viszont előzetesen engedélyeztetnem kell, amit vagy megkapok, vagy nem…
A lényeg: az ellátások zöme nem vehető szabadon (bármilyen korlátozás nélkül) igénybe ezután se. Az összes kórházi ellátás és „nagyértékű” beavatkozás (mint pl. egy CT) az engedélyköteles, a „sima” szakrendelési ellátások pedig magyar (OEP) áron olyan alacsony értékűek, hogy a zömüket nem téríti vissza az OEP. (A szabály szerint, ha egy külföldi ellátási esetben feltüntetett tevékenységek össz-értéke nem éri el az OEP elszámolás szerinti 3000 pontot – kb 4500 Ft. –, akkor az ellátás nem téríthető vissza. Hogy ez sok vagy kevés: az egy eset átlagos pontértéke 2012.-ben 1816 pont volt…)
Ha mégis olyan ellátást veszünk igénybe, ami már visszatérítendő, de még nem engedélyköteles – vagy engedélyt kaptunk –, akkor az alábbiakat kell tudnunk.  Külföldön az ellátás teljes költségét (kinti árát) ki kell fizetnünk, és számlát kell kérnünk, valamint olyan kezelési dokumentumot (részletes számla, ambuláns lap stb.) ami alapján megállapítható az ellátás indokoltsága, szakmai tartalma, azaz itthon az itthoni finanszírozási szabályok szerint az ellátás beárazható. Ha az adott vizsgálat, kezelés Magyarországon beutaló-köteles, akkor a háziorvosunk beutalóját is mellékelnünk kell (ez támasztja alá adott esetben az ellátás indokoltságát). Mind emellé a dokumentumok hiteles fordítását is mellékelnünk kell. Az OEP ezek után (ha mindent rendben talált) visszatéríti a kinti kezelésből a magyar OEP árnak megfelelő részt. Ha a kinti ár a magasabb, akkor a különbséget mi álljuk, ha alacsonyabb, akkor pedig a számlánk mértékéig kapunk visszatérítést, azaz csak annyit kaphatunk vissza, amennyit tényleg kifizettünk. Az útiköltség-térítésről itt szó sem lehet: nem ellátási érdekből utaztunk, hanem saját akartunkból, tehát a többletköltséget viselnünk kell.
Mindebből látható, hogy nem nagyon fogunk nekilódulni a határoknak. Az egyszerűbb kezeléseket (fülmosás, EKG, gyógy-masszázs stb.) nem fogja visszatéríteni az OEP, a drágábbakat meg engedélyhez köti. A nyitva maradt „közepes érték” se nagyon éri meg: egy 4-5.000 Ft-os ellátásnál kb. ennyit rá kell költenünk a hiteles fordításra, és mindehhez jön az útiköltség… A nagyértékű ellátásoknál még nem tudjuk, milyen lesz az OEP hajlandósága az engedélyezésben, és azt is tudnunk kell, hogy egy kórházi kezelésnél az OEP nem a kinti árat téríti meg utólag, hanem az igen alacsony magyar kórházi térítést.

Mit hoz az új szabályozás a magyar szolgáltatóknak?
Sokan ettől a direktívától várták a honi „gyógyturizmus” fellendülését. Attól tarok, még várakozhatnak egy darabig.
Az ismert szabályok alapján a magyar (köz)szolgáltatók számára is csak korlátozott lehetőségeket hoz a direktíva. Egyrészt: nem nagyon éri meg. A magyar szolgáltatók az ellátást kötelesek ugyanolyan áron nyújtani az uniós polgároknak, mint a magyaroknak, azaz a közellátásban résztvevő kórházak csak OEP áron számlázhatnak a „gazdag” külföldinek is. Némi előnyként kell kiemelni, hogy a külföldi beteg számára nyújtott ellátások legalább függetlenek az OEP finanszírozási korlátaitól, az ún. Teljesítmény Volumen Korláttól, azaz nem csökkentik a magyar ellátás kvótáját, és mentesek a degressziótól.
Másrészt: nem garantált a külföldi betegek tolongása sem. Egy beteg három okból vesz igénybe ellátást külföldön: a jobb minőség reményében, a gyorsabb, várólista nélküli ellá­tás miatt, illetve ha ez neki (a betegnek) olcsóbb. Az első szempont a földrajzi és kulturális távolságokat is figyelembe véve Románia és Horvátország tekintetében lehet reális, de nem ismert ezen országok saját szabályozása, még nem tudjuk, hogy mennyire szigorúak az engedélyezési és visszatérítési szabályok. Ezért a déli határ mentén, elsősorban az egyetemi városokban (Pécs, Szeged, Debrecen) hozhat a direktíva némi élénkülést. A várakozásmentes ellátás lehetősége – a várólista kerülése, rövidítése – egyre kevésbé lehet vonzerő, mert a magyar várólisták is egyre hosszúabbak, és az uniós beteg csak a hazai listára kerülve látható el. És azt is látni kell, hogy az olcsóság itt nem előny: az alacsonyabb TB ár a külföldi tb-knek jelent megtakarítást, a betegnek nem. És nem jellemző emberi mentalitás az, hogy valaki macerát vállaljon és költsön csak azért, hogy a saját állama, TB-je jobban járjon.
A Direktíva bevezetése elé igen nagy várakozással nézett a gyógyfürdő szektor, mondván hogy a betegek szabad áramlása majd javítja a magyar gyógyvizek hasznosulását, azaz nő a külföldi betegkör a kinti finanszírozás megoldódása miatt. Itt két dolgot kell tisztán látni: a külföldi betegnek Magyarországon ugyanaz az ellátási spektrum (csomag) jár, mint a hazájában, és csak az otthon előírt eljárási rendben. Tehát ha a gyógyfürdő, a vizes kezelés otthon nem jár, akkor a magyar kezelést sem térítik vissza. És ha jár, de megadott indiká­cióban, eljárásrendben, akkor itt is ugyanaz érvényes, és a beteg által „megkívánt” ad hoc kezelés nem számolható el. A másik: nem tudjuk, hogy más országok hogy fognak élni a visszatérítési minimum-értékhatár eszközével, de elképzelhető, hogy az alacsony magyar szolgáltatási árak miatt ezek a díjak kint a visszatérítési határ alá kerülnek, így nem számol­hatók el.

Tehát:
A határon átnyúló ellátás szabályozása elengedhetetlen, az Európai Bíróság által kikényszerített lépés volt, de ez most még igen óvatos, fékekkel teletűzdelt szabályozást hozott. Az alapüzenet – a bíróság döntésének megfelelően – előremutató, de a Direktíva a hosszú és bonyolult elfogadási processzusban felpuhult, és számos kiskaput hagyott nyitva, amit – úgy tűnik – a tagállamok ki is használnak. Ezért – kezdetben – igen mérsékelt hatások jósolhatók, de az ajtó megnyílt, és a láb ott van a résben. A többi majd kiderül.
Ha valaki ennél többet és precízebben szeretne erről tudni, akkor egy jó hét múlva látogasson el az http://www.imeonline.hu/ lapra, ahol mindez szakcikk formájában is olvasható lesz.

2013. október 25., péntek

Az eláprilisnegyedikésedett októberhuszonharmadikaMert hát idén október 23.-án ünnep az nem volt, és ünneplők se nagyon. Voltak – szép számmal – a politikai rendezvények aktív és kényszerű részvevői, és voltak a jó időt a kiskerten, erdőben, a szabadban élvezők. Csak épp ünneplők nem nagyon.
Pedig – mint sokuknak – ’56 volt sokáig a legfontosabb, legféltettebb, leg-megbecsültebb ünnep. Ebben nőttem fel, ebbe nőttem bele. Kisgyermekként megéltem, hogy ha bármi baj, igazságtalanság történt, akkor Nagymamám csak szomorúan legyintett, mondván: meghalt Nagy Imre, oda az igazság. (Ezért gyermekként Nagy Imréről sokáig azt hittem – ráadásul ugye híján a hiteles és hivatalos információknak–, hogy Ő pl. Mátyás király unokatestvér-féléje lehet.) És ez a ködös misztérium azután átment a tényleg vágyott, tisztelt ÜNNEPPÉ, amit végre méltón és büszkén megünnepelhettünk.
Október 23. deheroizálása nálam csak egész későn, 2006 őszén kezdődött. Addig nem voltak kérdések, nem voltak mellékízek, csak a tisztelet. De amikor Wittner Mária a Kossuth térre hugyozó gyucsántakarodjos, program helyett pogromot követelő társaságot és a tv székházat felgyújtó „lázadókat” ’56 hőseivel emelte egy sorba, akkor elbizonytalanodtam. Mert még gondolat-kísérletnek is durva lenne, hogy ’56-ban a B közép balhékeresése ugyanolyan tényező lett volna, mint az emberek elemi szabadságvágya, amiért azt életüket adták/kockáztatták.
Ez a mekengés még lehet az én problémám – bár szerintem nem vagyok egyedül –, de az Ünnep megkopása nem: az kortünet. Mert 2013. október 23.-án ’56-al nem foglalkozott sem az egymással cicaharcait vívó demokratikus ellenzék, se a rezsicsökkentést bármi áron megvédő Békemenet. A többieknek meg ünnepnap helyett munkaszüneti nap volt.
Tudom, nem az idei év az első, amikor nemzeti ünnepet pártok, kormányok – ráadásul oldal függetlenül – saját céljaira használnak és annak megfelelően aktualizálnak. De eddig legalább a „nagy költő volt Arany János, de még nagyobb Petőfi Sándor, aki…” elv alapján el volt játszva, hogy az ünnep az az ünnep, arról szól, csak hát elkanyarodunk egy kicsit, mert a mai kor üzenete… Most nem.
Egy dolog miatt igazságtalan az április 4.-i analógia: 1990 előtt április negyedikét legalább a kormány megünnepelte – igaz, hogy nélkülünk–, de a mostani az ezt sem. Először csak az tűnt fel, hogy Orbán Viktor – nagy, miniszterelnökként elmondott hivatalos beszédeiben – életében először tegezte le a népet. Emiatt át is futott bennem valami jóérzésféle, hogy mégiscsak nagy dolog, hogy Vele is tegező viszonyba kerültem – nem csak Antall Józseffel –, és főleg ez kedves gesztus, hiszen Fülig Jimmyt is hogy szerették, mikor pertut ivott a néppel. De örömöm hamar lelohadt. Mert rá kellett jönnöm, hogy a tegezés oka más: nem a Miniszterelnök beszélt az ország népéhez, hanem a pártelnök beszélt az övéihez, és ünnepi beszéd helyett harcra hívó kampánybeszédet hallhattak a jelenlevők. Ez eleve problémás, hiszen egy nemzeti ünnepen a mindenkori miniszterelnöknek az országhoz kellene szólnia, és nem kirekesztően csak az övéihez, de még kínosabb, hogy '56 kőseit milyen gyorsan ad acta tette az a (néhai) fiatalember, aki politikai karrierjét '56 hősei melletti bátor kiállásának köszönheti. Mi még emlékszünk erre, Ő már nem.

2013. október 12., szombat

Ki a hülye? A WHO vagy mi?A dohányzás visszaszorítása, a nemdohányzók védelme érdekében végzett munkájáért vett át nemrég díjat Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben Margaret Chantól, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójától.

Van is nagy fanyalgás, véháócikizés az ellenzéki oldalon: hogy lehet kitüntetni valakit ilyen arcátlan trafikmutyiért?

Előszöris: A WHO az az ENSZ egészségügyi szerve, és nem a Világ Demokrácia Központ, vagy hasonló. Chan asszony nem vizsgálja a fékek és ellensúlyok rendszerének leépítését, a demokráciadeficitet, az elközgépesülést, a pávatánc góbésnak gondolt kettősbeszédes hazugságait. Nem, mert nem ez a dolga. Őt az érdekli, hogy Magyarország az elmúlt 3 év alatt tényleg akkorát lépett előre a nemdohányzók védelmében és a dohányzás visszaszorításában, mint ebben az országban még soha senki. Ez tény, és ezen a tényen (A WHO szemszögéből) semmit nem változtat az, hogy milyen mutyikkal, milyen klientúra-etetéssel ment végbe a dohánypiacot radikálisan szűkítő újraosztás. A WHO etekintetben max azt vizsgálhatta volna, hogy az egylépcsős radikális szűkítés hogyan hat a feketekereskedelemre (ami Magyarországon zömmel nagy egészségi kockázatot jelentő keleti csempészáru dömpinget jelent) és hogyan hat a fogyasztási struktúrára (ártalmasabb nikotinélvezeti formák terjedése, mint sodrás, bagórágás stb.). Adata erről senkinek nincs, csak sejtése: vélhetően az így keletkező (egészség)károk jelentősek, de a szaldó várhatóan még így is pozitív. És azt is szokás elmondani, hogy mindez nem Orbán érdeme, mert egyszerűen csak „rá jutott a sor” végrehajtani az EU rendelkezéseit. Ebben van valami, de tudjuk, hogy a mi miniszterelnökünket nem abból a fából faragták, akinek az EU diktálhat, és itt nem hirdetett szabadságharcot a dohány lobbi védelmében, hanem jóra használta a kétharmad erejét, ami azért kellett a sikerhez. Tény.
Amit már én teszek hozzá: Orbán a dohányzás visszaszorításáért kapott megérdemelten díjat, nem pedig a nemzet egészségének javításáért. És ez a distinkció már lehetne WHO kompetencia. Mert a dohányzás terén elért eredmények szép lassan hozzák majd az életesélyek javulását, de közben nőnek a társadalmi egyenlőtlenségek, nő a mélyszegénységben élők aránya, és ez minden szakkönyv szerint a születéskor várható életévek csökkenését okozza. És amennyire támogatandó és tisztelendő a dohányzás elleni eredményes harc, erősen vitatható, pontosabban: vitathatatlan, hogy az első kivívott szabadságjogunk, a szabad pálinkafőzés joga kifejezetten egészségellenes. Egyrészt önmagában az a tömény ital preferálása a borral szemben, másrészt a házi főzés rézelejéstől komoly kockázatokat rejt. És ha hozzátesszük, hogy a Népességtudományi Kutatóintézet tanulmányai bizonyították az összefüggést az iskolai végzettség és az életesély között, akkor azt is láthatjuk, hogy az iskolarendszer átalakítása sem a népegészségügyi mutatók javítását célozza.

Másodszor: Utálom, hogy minden viszonyulás, a dichotomia kérdése. De szép lenne olyan országban élni, ahol a dolgok önmagukban, értékük szerint ítélhetők meg, és nem a csoport-alapvélekedése (mutyizós zsebdiktátor vagy gyurcsánytakarodj) az, amiből minden egyes állítást le kell vezeti. Hogy eljutottunk a "négyláb jó - kétláb rossz kategorikus egyszerűsítéséhez, hogy ezért egyre inkább élhetetlenné válik az ország, abban nagy szerepe van ennek, mert megszűnnek a vélemények, az árnyalt, a másik igazát is megfontoló fogalmazások, az osztályharc mindent felülír. Gondolom, e sorok olvassa közben is néhányan lemondtak rólam: na, ez is átállt, beállt azok közé, vagy mit akarhat ezzel. Semmit, de szeretnék ebben a kettősbeszédű és a megmondókórusok előénekesei által vezérelt közbeszédben valami normalitást, ami értékelven alapul, és aszerint dönt, hogy mit mondott, és nem pedig, hogy ki mondta.

De szép lenne…