Engem Kincses Gyulának hívnak. Szellemi önfoglalkoztató közgondolkodóként megvásároltam a www.asztalfiok.hu címet, mondván, hogy én már inkább csak az asztalfióknak írok.

Az Asztalfiók tipikusan blognak készül. Szubjektív, reflektív, éppen ezért sarkosabb és lazább. A tanulmány jellegű, kiérleltebb írásaim továbbra is a www.kincsesgyula.hu címen olvashatók.

Fotóalbumaim itt érhetők el: https://gyulakincses.smugmug.com/ Nézzen be hozzám!2014. január 16., csütörtök

Van annyi pénz a számtanpéldában, és tényleg a LÉT a tétJókora követ dobott be a magyar közgondolkodás állóvizébe egy szakértői csoport, amikor Bánfalvi István vezetésével kidolgozta a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) egy Magyarországon megvalósítható változatát, a LÉT-pénz koncepciót. A tervezetet élénk helyeslés és még élénkebb elutasítás övezi, tehát elérte célját: „működik”, hat, tematizál. Most tényleg a LÉT a tét, és nem ValóVilág villában, hanem a valós világban.
Rögtön a végén kezdem. Én a javaslat támogatói közé tartozok, méghozzá a „megtért” támogatók közé: a gunyoros elutasításból (persze, örökélet + ingyen sör) jutottam el a támogatók közé. Az ok: azt kellett megértenem, hogy az FNA nem a jóléti állam új szakasza, ködös-álmodozós továbbfejlesztése – előszoba a kommunizmus vagy a paradicsom felé – hanem a XXI század technológiai - demográfiai kihívásaira adott racionális és reális válasz. A tanulmány itt olvasható, én nem ennek részleteiről, hanem tágabb összefüggésekről írok.
Az első, ami fontos: van annyi pénz a számtanpéldában. Számomra hiteles, írni - olvasni (és összeadni) tudó, a költségvetést kívülről – belülről ismerő emberek számolták ki, hogy a javaslat ugyan hihetetlenül nagy pénzt –  közel hatezer milliárdot – mozgat meg, de anélkül, hogy a munkáltatók, munkavállalók rosszabbul járnának (sőt: némileg javul a helyzetük) csupán 353,4 milliárd forint „új” pénzre lenne szükség. A többi átcsoportosítás. Ez így nem fantazmagória, hanem reális döntési alternatíva, hiszen ez kevesebb, mint amit kibírtunk a gazdagokat támogató egykulcsos adó érdekében. A javaslat tehát reális, és ennyit meg kell, hogy érjen a társadalmi béke, a közbiztonság és a nyugodt jövő. (Azért csak ennyi kell, mert az ellenzők vélekedésével ellentétben ez nem mindenkinek adott többletjövedelem, hanem valójában egy „feltétel nélküli garantált minimáljövedelem”: a LÉT pénz felett keresőknek ennyivel csökken a bruttó bére, és az ennél alacsonyabb összegű ellátások pedig megszűnnének.)
Ami a fontosabb, az a szemléletváltás. A XXI század tényleg új kihívásokkal jár. A mindenütt súlyosbodó munkanélküliség oka elsősorban nem gazdasági, hanem technológiai - kulturális: a fejlett technológiák miatt a hatékony és minőségi termelésben (és lassan a szolgáltatásokban is) egyszerűen nincs szükség annyi munkáskézre. Közmunkával persze lehet emelni a foglalkozatást, de csak a munka fogalmának lebutításával. Csak akkor lehet ismét „kvázi-teljeskörű” a foglalkoztatás, ha a Nemzeti Együttműködés Rendszere betiltja a kombájnt, és kaszásokat, marokszedőket, vízhordókat állít közmunkába. Ha nem akarjuk a munka fogalmát visszakényszeríteni egy primitívebb kalodába, akkor meg kell barátkoznunk azzal, hogy a munka, a munkaviszony, a foglalkoztatás fogalma átalakul, és a hagyományos munkaerőpiacról újabb és újabb tömegek szorulnak ki[1]. El kell dönteni, hogy mit kezdünk ezekkel – a jellemzően alulképzett, vagy más hendikeppel rendelkező – emberekkel. Ha elfogadjuk a NER alapüzenetét, hogy „aki nem dolgozik, az ne is egyék”, akkor nincs más út, mint hogy gettósodva növekszik a mélyszegények tömege minden kitörési/mobilitási esély nélkül. El lehet takarni ezt a kellemetlen látványt, ki lehet őket tiltani a fontosabb közterületekről, de a szögesdróttal magasított falak mögött nem alhatunk nyugodtan sem lelkiismereti, sem járványügyi, sem közbiztonsági okokból. A kedves „jobboldali” barátaimnak is meg kell érteniük, hogy a kettészaladt társadalom nemcsak etikailag kínos, de rendészeti - technikai - egészségügyi okokból sokba is kerül, és még így sem garantál teljes biztonságot a nyerteseknek sem. (Éhséglázadások, járványok veszélye…) Igen, a szolidaritás az elit önvédelme, ezt ismerte fel már Bismarck is… Ezért kell a lét pénz, mert ez ad esélyt a gettósodó mélyszegénység visszaszorítására, a területi/térségi és a társadalmi csoportok közötti egyenlőtlenségek csökkentésére, a társadalmi mobilitás újranyitására. (Ne felejtsük: a LÉT pénz pont a legszegényebb területekre visz új pénzt, ott teremt helyi keresletet, ezzel munkahelyet.)
A munkaerő-felesleg a „termelési” szektorban ilyen látványosan növekvő, a szolgáltatási szektor ugyanakkor ma munkaerő-felszívó. Ez tény, de ez tartósan mégsem kompenzálja a termelésből, fizikai munkából kiszorulók tömegét. Egyrészt, mert a szolgáltatási rendszerekben is terjednek az automatizálások – pl. távfelügyeleti - ápolási rendszerek (AAL), telemedicina stb. –, másrészt, mert ezen a területen fognak igazán terjedni az atípusos munkavégzések: önsegítés, önkéntes munka, szolgáltatás-cserén alapuló önellátó közösségek, szívességbankok stb. Ugyanígy szembe kell néznünk azzal a problémával is, hogy a munka (ideál-tipikus esetben) nemcsak jövedelemszerző tevékenység, de szocializációs - mentálhigiéniás jelentőségű is. Többen azért aggódnak, hogy a LÉT miatt csökken a munkavállalási hajlandóság, és az emberek elesnek ettől a szocializációs lehetőségtől. Újra mondom: a tömeges munkanélküliséget nem a LÉT fogja okozni – az jön magától –, mert a LÉT pénz legfeljebb ott demotiváló, ahol a munka kizárólag jövedelemszerző funkciójú, és kicsi a különbség a LÉT pénz és a munkajövedelem között. Ezért a LÉT az esélye egy új munka-szocializációnak is: lehetővé teszi az önkéntes munkát, részmunkaidőt stb. A LÉT pénz tehát legalább olyan mértékben lehetővé teszi a munkavállalást, munkakeresést, az értelmes, az egyénnek és közösségnek hasznos elfoglaltságot, mint amennyire demotivál a munkavállalásban.
A tanulmánynak vannak persze vitatott, és vitatandó részletei – pl. hogyan hat ez az egészségbiztosítási rendszer fenntarthatóságára –, de a tényleges vita valójában nem erről, nem a részletekről szól. Az igazi kérdés a világképek kérdése. Hogy van-e válasz a jelenlegi múltba révedő, az egyenlőtlenségeket növelő, a szegényeket büntető rendszerre (ahol a NER legfontosabb szerve a Rétesügyi Minisztérium, hiszen aki nem lép egyszerre…) és át tudjuk-e programozni a közgondolkodást egy olyan világ igénye felé, ahol egy tudásalapú, igazságos táradalomban nő a szolidaritás, a kohézió és a biztonság. Mert tudjuk: a FIDESZ 2010-ben nem programmal, hanem új világképpel nyert. Egy világképpel szembe nem lehet pragmatikus – technokrata programot állítani alternatívának, ahhoz egy új vízió, új társadalomkép kell. Ennek lehet alapja a LÉT koncepció.[1] Mindennek ellentmondani látszik a közvetlen tapasztalás: ma a diplomás munkanélküliség a jellemző, és szakmunkásokat keresnek leginkább felvételre. Ez igaz. De a jólképzett szakmunkás-réteg nem a klasszikus „munkásosztály”, csak egy jóval szűkebb munkás-elit. A régen nagyszámban dolgozó alulképzett tömegek, a segédmunkások, betanított munkások (lásd még: fekete vonat) alapvetően kiszorultak a munka világából. A diplomás munkanélküliség egyik magyarázata lehet annak a tömeges felismerése, hogy a „termelés”, a „dolgozó - munkás lét” nem perspektíva a fent említett okok miatt, és ezért a fiatalok és az adaptációra képesek más élet-stratégiát, a tudás alapú megélhetést választották. De túl sokan, ekkora változást nem bírt el a munkaerőpiac.

4 megjegyzés:

 1. "A mindenütt súlyosbodó munkanélküliség oka elsősorban nem gazdasági, hanem technológiai - kulturális: a fejlett technológiák miatt a hatékony és minőségi termelésben (és lassan a szolgáltatásokban is) egyszerűen nincs szükség annyi munkáskézre."

  Ez tévedés. Nem "mindenütt" súlyosbodik a munkanélküliség, csak a fejlett országokban. Mert a nagybefektetők a tőkéjüket inkább olyan harmadik világbeli országokba fektetik be, ahol rendkívül alacsonyak a munkabérek. Ezt annál inkább megtehetik, mert a WTO és a szabadkereskedelem elvének a merev alkalmazása miatt a nemzeteik kormányai nem tudnak elvenni az így keletkező profitjukból vámok kivetése által.

  Minthogy téves a kiindulópont, téves az összes többi rá épülő következtetés is. A LÉT valójában a szociálpolitika demagóg tönkretétele.

  Nem erre van szükség, hanem a nemzetközi pénzügyi és kereskedelmi rendszer radikális átalakítására.

  Munkahelyteremtésre pedig van számos ötletem.

  VálaszTörlés
 2. A beruházások egy számottevő részét főként a legelmaradottabb területekre kell irányítani (első sorban Magyarország északkeleti harmadába), az EU-s forrásokat is (amik persze zömmel a magyar költségvetésből származnak). Vásárhelyi-terv, energiafűz telepítése, „betakarítása” és más környezetvédelmi jellegű beruházások során lehet alkalmazni alacsony iskolai végzettségű munkanélkülieket.
  Létre lehetne hozni egy olyan állami nagyvállalatot, amelynek kifejezetten az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek tisztességes és humánus keretek között történő, ugyanakkor (legalább szerényen) nyereséges foglalkoztatása lenne a feladata.
  Alaposan meg kéne gondolni, hogy különböző jó kezdeményezéseket (ötleteseket, sikereseket) hogyan támogathat a leghatékonyabban az állam a kis- és középvállalkozások között. Valószínűleg létre kellene hozni erre a célra egy külön magyar állami fejlesztési bankot, amely ilyen célokra ad nagyon alacsony kamatú hiteleket (sőt, bizonyos esetekben akár vissza nem térítendő támogatást – amit az állam utóbb visszatérítene a számára). A hitelt felvevőknek viszont rendszeresen, évente többször konzultálniuk kellene vele. Nemcsak egyéneket vagy cégeket, hanem szövetkezeteket is támogatnia kellene.
  Az államnak franchise rendszerben kéne segítenie és irányítania kisvállalkozásokat, amelyek egy speciálisan ere a célra létrehozott állami nagyvállalat ernyője alatt élnek.

  VálaszTörlés
 3. Szerintem egyébként plusz 353 milliárd forintból a közmunka bérét bizonyára lehetne duplájára növelni, és akkor már elég nagy részben meg is lenne oldva a legszegényebbek nagy gondja.

  VálaszTörlés
 4. Az az erkölcstelenség, hogy milliók nyomorognak!
  Felmondtak a munkahelyeden?
  Miközben - tavaly tavasz óta van az EU gazdasági bizottság asztalán az a javaslat, hogy minden európai polgár kapjon havi fix 200-300 eurót. - Csak fel kéne mutatni a társadalmi igényt az alapjövedelemre milliószámra. - Érted?
  Érted, hogy emberséges közviszonyok nélkül, - mind odaveszhetünk?! Ezt is értsd meg elsőként, hogy: A reális és szükséges társadalmi stabilizáció program kiindulópontja, nem más, mint az Európai alapjövedelem bevezetésére való tömeges igények felmutatása! - Tehát ez a hír téged is, mindenkit érint. - Segíts, magadon úgy, hogy közben mindenki, mindenkin is segít. - Kérünk oszd meg a hírt, ahol csak lehetséges.

  Mert van alternatíva.
  Csak mutassuk fel együtt sok százezren, millióan az Alternatívát! Igen, összefogás, összetartás az Európai alapjövedelem bevezetéséért lehetséges és szükséges..

  Az alapjövedelem egy olyan új, korszerű eszköz, aminek a bevezetése mindenkinek személyesen is a hasznára válik, és ami egyben a társadalmi anyagi/gazdasági biztonságot stabilizálja, - és amivel egyszersmind véget vethetünk a kirekesztő szabadság korlátozó politikáknak! Érdeksérelmek nélkül.

  Mondj te is nemet a nélkülözésre, - és igent az Európai alapjövedelem bevezetésére!

  - Hogyan is lehetne úgy szabadság, meg egyáltalán civilizált emberi világunk, amikor a piacgazdaság olyaténképpen való hibás működtetése zajlik, hogy a társadalmak egyre nagyobb csoportjai kirekesztve vannak az alapvető javak eléréséből, a létszükségleti megélhetésükből?!

  - Ne habozz, Állj ki a jogaidért, magadért - csatlakozz te is az Európai alapjövedelem bevezetéséért indult Európai alapjövedelmi mozgalom hazai szekciójához a tetszik gombbal!
  Egységben az igazságosság szelíd és határozott ereje !
  Egyetemes alapjövedelem - havi fix. 11.600 ember kedveli · 328 ember beszél róla

  www.facebook.com/Alapveto.Jovedelem

  VálaszTörlés